Chính sách vận chuyển:

1.1 Thời gian vận chuyển

Thông thường BCALiving.vn xử lý vận chuyển đơn hàng cho khách hàng trong khoảng 24h, và khách hàng sẽ nhận được hàng từ 2-3 ngày làm việc kể từ khi BCALiving.vn xác nhận đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

  • Nhân viên BCALiving.vn liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận đơn hàng.
  • Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
  • Số lượng đơn hàng của BCALiving.vn tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.
  • Đối tác cung cấp hàng cho BCALiving.vn chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm.
  • Đối tác vận chuyển hàng hóa cho BCALiving.vn bị chậm trễ trong việc xử lý giao nhận.

2.2. Chi phí vận chuyển

  • BCA Living hợp tác với các đơn vị vận chuyển để phân phối sản phẩm và phí sẽ được tính theo các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển đó

Chính sách thanh toán:

Khách hàng sẽ thanh toán trực tiếp khi nhận được hàng sau khi đã kiểm tra hàng hóa đảm bảo thì thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng.